Жамбыл облыстық наркологиялық диспансері шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Тараз қаласы Ленина көшесі 99 орналасқан, екі ғимарат, үш қабатты ғимаратта әкімшілік және төрт бөлімше орналасқан, ал екі қабатты ғимаратта тіркеу орны және төртінші наркологиялық бөлімше орналасқан.

Наркологиялық диспансердің негізгі мақсаты Жамбыл облысы тұрғындарына наркологиялық медициналық көмек көрсету болып табылады.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты – облыс тұрғындарына мамандандырылған наркологиялык медициналық көмек көрсету болып табылады.

Көрсетілген максатты жүзеге асыру үшін мемлекеттік Кәсіпорын келесі қызметтерді аткарады:

1) жоспарлы жэне шұғыл медициналық көмек;

2) функционалдық диагностика, ультрадыбыстық диагностика, зертханапық (жалпыклиникалық жэне биохимиялық) зерттеулер, токсикологиялық зерттеулер, шүғыл медициналық кызмет (наркологиялық жэне сот -наркологиялық сараптамалар);

3) маскүнемдікпен жэне нашақорлықпен ауратындарды, сондай-ақ, дэрілік жэне басқа да заттарды асыра пайдаланатын түлғаларды анықгау жэне есепке апу;

4) маскүнемдікпен, нашақорлықпен, уытты заттарды пайдаланатын науқастарға емдеу-диагностикалық, кеңестік жэне психологиялық алдын алу көмек және осы науқастарға, ересектер мен балалар тұрғындарына наркология, психотерапия, физиотерапия, медициналық психология, валеология, неврология, педиатрия, диетология мамандықгары бойынша маманданған, кеңестік-диагностикалық, медициналык көмек көрсетеді;

5) маскүнемдікпен, нашақорлықпен, уытты заттарды пайдаланатын наукастарға динамикалық диспансерлік бақылау;

6) тұрғындар арасында маскүнемдікпен, нашақорлыкпен, уытты заттарды пайдалатын сырқаттарды зерттеу;

7) көрсетілетін емдік жэне алдын алу көмектің нэтижелігін талдау;

8) диспансер аумағында, сондай-ақ одан тыс жерлерде (кэсіпорындарында, оку орындарында, ауылдык жерлерде) психогигиеналық жэне алдын алу жұмыстары;

9) МЕААМ жэне бас бостандығынан айыру орындарында маскүнемдік жэне нашақорлық салдары бойынша мәжбүрлеп емдеуге бағытталған түлғаларға медициналық куэландыруді өткізу, сонымен қатар сот -наркологиялық сараптама жэне алкогольге, есірткіге мастану сараптамасын жүргізу;

10) сот шешімі бойынша маскүнемдікпен жэне нашакорлыкпен сырқаттанғандарды мэжбүрлеп емдеу;

11) маскүнемдік жэне уытты заттарды пайдаланатын наукастарды элеуметтік қалпына келтіру бойынша іс -шаралар;

12) денсаулык сақгау мекемелерінің тапсырмалары бойынша қамқорлык, өтініш беру сүрактарын шешуге қатысу (немесе денсаулық сақгау мекемелерінің тапсырмасы бойынша корытынды беру);

13) маскүнемдікпен, нашакорлықпен, уытты заттарды пайдаланатын наукастарды госпитальдау және тиімді емдеп шығару сұрактары бойынша тиісті психоневрологиялық стационарлармен күнделікті іскерлік байланыс орнату, ауруханадан шығушыларға ары қарай динамикапық бақылау мәліметтерін алу, емделуде сабактастық жэне т.б.;

14) амбулаториялы-емханалық мекемелердің күрамына кіретін облыстың наркологиялық кабинеттеріне кеңестік жэне ұйымдастыру-әдістемелік көмек;

15) соматикалық ауруханалар мен емханаларға кеңестік көмек беру;

16) басқа ведомстволар, ұйымдар жэне мекемелермен бірлесе маскүнемдікпен, нашакорлыкпен күрес бойынша алдын алу шараларына катысу;

17) алғашкы есеп күжаттарын статистикалық өндеу негізінде, кызмет көрсету аймағында маскүнемдікпен және нашакорлықпен сыркаттанушыларға емдеу – алдын алу көмек көрсетудің жыл сайынғы ауру – сырқаулык шолу жэне жыл сайынғы жедел жоспарын жасау;

18) жаңа үйымдастырудың нысандарын, наркологиялық наукастарды емдеу жэне диагностиканың замандас әдістерін жэне күралдарын тэжірибеде игеру және енгізу;

19) ҚР «Халық денсаулығы жэне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 94 бабының, 1 және 3 бөлімнің, 2 және 3 тармақшасына сәйкес, азамазтардың келесімін сүрамай-ақ, 20 төсектік уақытша бейімдеу және детоксикация орталығында (медициналық айықтырғыш) медицинапык көмек көрсету;

20) ҚР 2011-2015 жж. «Саламатты Қазақстан» денсаулық сактауды дамыту мемлекеттік бағдарлама жобасы шектерінде, инъекциялық есірткілерді пайдаланушыларға методон беру арқылы апиынды апмастыру терапиясы.